GERÇEKLEŞEN EĞİTİMLER, GÜNCEL, SLIDESHOW

Satışta Samuray Bilgeliği Eğitimi

Samuraylar eski Japonya’nın soylu asker sınıfıydı. Samuray, Japonca’da hizmet etmek manasına gelen -saburau- kelimesinden türemiştir. Japonya’da ekilebilir toprak çok kıymetlidir ve toprak savaşları zamanında askerler için hem dinsel, hem de fiziksel gelişim ve mücadele yöntemlerini öğrenmek bir gereklilikti. Bu nedenle Samurayların gelişimi de “buşido” anlayışını temel almıştır. Buşido, “savaşçının yolu” anlamına gelir. Zamanla Samuraylar öğretilerini disipline etmişler ve yıllar içinde kendi öğrencilerine öğretmişlerdi. Buşido felsefesinde korkunun yeri yoktur. Samuray, ölüm korkusunu yenmiş kişidir. Bu, dinginlik kazandırır ve efendilerine sadakat sağlardı. İç savaşın bitmesiyle Samurayların silah kullanma hakları ellerinden alındı, onlar da insan ruhunun eğitimine yönelik gizli güçlerinin daha çok farkına vardılar ve savaş eğitiminin yanısıra akılla bedeni birlikte eğitmeye başladılar. Bugün hala soylu Samurayların öğretileri fiziksel ve zihinsel gelişim için örnek alınarak dövüş sporlarında, zihnin terbiye edilmesinde ve iş hayatında başarıyla uygulanmaktadır.

Samurayların hizmet etme, korkusuzluk ve mücadele öğretileri günümüzde satıcılardan beklenen özelliklere harika şekilde uymaktadır. Satıcı, müşterisine hizmet eder. Satıcı korkusuzdur. Satıcı hem fiziki hemde zihinsel olarak gelişimine sürekli olarak devam etmek ve satış biliminde olgunluk ve dinginliğe ulaşmak amacındadır.

Başarılı satıcıların ortak özellikleri ve satıcıyı başarılı kılan erdem ve bilgelik tüm satış eğitmenlerinin arayışıdır. Ben de kendimce bir satıcının sahip olması gereken özellikleri ve erdemleri araştırırken Samurayların yüzyıllara dayanan bu bilgelikleri ve disiplinleri satıcıların yetiştirilmesi konusunda bana ilham verdi. Zira modern satış biliminin tek hedefi müşteriye hizmet etmektir. Satıcıyı başarısız kılan en önemli şey korkudur; randevu korkusu, reddedilme korkusu… Samuraylar ise ölmekten korkmaz hatta bundan onur duyarlardı. İkinci dünya savaşında japon intihar pilotları olan Kamikaze’ler de Samuray geleneğinden geliyorlardı. Satıcı, kendisini başarıya götürecek olan davranış özelliklerini, yıllar ötesinden gelen bilgileri öğrenecek ve zihinsel olarak olgunluğa erişecektir ki bilgelikle satış yapabilsin ve mutluluğa ulaşabilsin. Ben bu eğitimde modern satış biliminin başarılı bir satıcıda aradığı özellikleri Samurayların felsefesinden ilham alarak yeni baştan derledim ve satıcılara korkusuz birer savaşçı olabilmelerinin yolunu; bilgelik yolunu göstermeye çalıştım…

Bir Cevap Yazın