Yeni Makaleler

SATIŞ YÖNETİCİSİNİN GÖREVLERİ NEDİR?

1) Satıcı adaylarının  bilgi, beceri, karakter özellikleri ve hedeflerini bilimsel şekilde, objektif kriterler çerçevesinde değerlendirmek suretiyle adaylardan uygun olanları seçerek ekibe kazandırmak (İnsan Kaynakları birimiyle işbirliği içinde),

2) Satış ekibine yeni dahil olan ve tecrübeli satıcılar için bir satış kariyeri gelişim programı oluşturmak, ekip üyelerinin öngörülen zamanlarda, öngörülen eğitimleri almalarını sağlamak (İnsan Kaynakları birimiyle işbirliği içinde),

3) Satış ekibi üyelerinin eksiklik duyduğu veya gelişmesi gereken konularda onlara birebir koçluk vermek suretiyle performanslarının yükselmesini sağlamak,

4) Satış ekibinin dönemsel hedeflerini ve eylem planını oluşturmak ve belirlenen zamanlar için öngörülen aktivitelerin gerçekleşme durumunu takip etmek,

5) Müşterilerin satış ekibinden memnuniyetini takip etmek, yapılan şikayetlerin veya aktarılan problemlerin çözülmesi sürecini takip etmek (Satış sonrası destek / Call Center birimiyle işbirliği içinde)

6) Satıcıların bireysel hedeflerini atamak ve ekibin eylem planı çerçevesinde satıcıya tahsis edilmiş ve zamanlanmış görevlerin tamamlanma durumunu izlemek,

7) Dönemsel olarak satıcıların performansını, belirlenmiş objektif kriterler ve hedefler dahilinde değerlendirmek, satıcılara performansları konusunda geri bildirim vermek, gelecek döneme ilişkin olarak kendilerinden beklenenleri aktarmak,

8) Pazarlama yöneticileri ile işbirliği içinde pazarlama kampanyalarının tasarlanmasına destek olmak, satıcıların pazarlama tarafından sağlanan bilgi ve materyali etkili şekilde kullanıp kullanamadıklarını takip etmek,

9) Müşteri iletişim bilgilerinin, görüşmelerin tarihçesinin, önemli karar noktalarının, ayrıştırma (Filtre) bilgilerinin, yapılan satışların ve ödemelerin, teklif takiplerinin CRM sistemine tam olarak işlenmesini ve satış ekibinin CRM sistemini etkinlikle kullanmasını temin etmek (IT ve pazarlama birimleriyle işbirliği içinde),

10) Müşterileri yarattıkları maliyet ve sağladıkları değeri dikkate alarak ayrıştırmak, en değerli müşterilerle olan görüşme ve işlemlerde satıcılara destek olmak ve yönetimin katkı sağladığının hissedilmesini sağlamak,

12) Tedarikçiler, referans verenler, önemli müşteriler, potansiyeli olan kişiler, sektörel işbirliği platformları, rakip şirketlerin yöneticileri, kanaat önderleri, sektörün basın temsilcileri vb. satış geliştirme açısından önemli olan taraflarla düzenli iletişimi yürütmek (Halkla ilişkiler birimiyle işbirliği içinde),

13) Gerçekleşen satışlar, tahsilatlar, müşteri adayları, teklifler vb. konularda üst yönetim için periyodik yönetsel raporları hazırlamak (Muhasebe birimiyle işbirliği içinde),

14) Şirketin sosyal medya mecralarında satış süreçleri, ürünler, işlemler vb. konulardaki şikayet, öneri, görüş ve tavsiyeleri izlemek. Sosyal medyada karşılıklı iletişimin geliştirilebilmesi için kritik konulara gecikmeksizin cevap vermek (Pazarlama birimiyle işbirliği içinde),

15) Satış ekibinin kullandığı katalog, broşür, disk vb. ürünlerin yeterliliğini ve tamamlanma zamanlarını takip etmek, gerekiyorsa geliştirilmesi sürecine destek olmak (Pazarlama birimiyle işbirliği içinde),

16) Sektörel fuar, seminer, eğitim ve organizasyonları takip etmek ve bunlara katılmak,

17) Satıcıların bireysel gelişimlerine destek olmak amacıyla onlar için film, kitap, sunum, eğitim vb. geliştirici kaynakları taramak, bulmak, ekibe tavsiye etmek,

18) Bir sonraki satış yöneticisi adayının bir yönetici olarak gelişebilmesi için ona destek olmak, tecrübelerini aktarmak, gerekli insanlarla tanıştırmak, iş ve yönetim süreçleri konusunda hazır olabilmesi için ona destek olmak,

19) Şirket içindeki farklı departmanlara satış ekibinin bakış açısını anlatmak, farklı birimlerle koordinasyonu sağlamak, üst yönetimin almış olduğu kararları satış ekibi olarak uygulayabilmek için gereken kaynak ve zaman planlamasını yapmak,

20) Bayiler, satış noktaları, internet, yurtdışı acenteler, çok katlı pazarlama vb. farklı satış kanallarını oluşturmak, bunların arasında entegrasyonu sağlamak ve birlikte bir sinerji içerisinde çalışmaları ile istenen satış sonuçlarının elde edilmesini sağlamak (Pazarlama birimiyle işbirliği içinde)

Bir cevap yazın