GÜNCEL, SATIŞ KÜPÜ, SLIDESHOW

Satış ekipleri için prim ve performans sistemi tasarım danışmanlığı

Kürşat Tuncel, satış rekorları kıran ekipler için uygulanan teşvik sistemlerinin kurulması konusunda danışmanlık veriyor. Satış ekiplerinde görev alan kişilerin görev tanımlamalarının belirlenmesi, yetkinliklerinin ortaya konması, bireysel ve takım hedeflerinin belirlenmesi, KPI’larının yani temel performans göstergelerinin belirlenmesi, matematiksel prim modelinin hazırlanması, değerlendirme ve raporlama sürecinin oluşturulması gibi alt başlıklardan oluşan danışmanlık süreci sonunda şirketlerin yüksek satışları teşvik eden, etkili bir performans sistemine sahip olmaları hedefleniyor. Sözkonusu çalışmalar şirketin faaliyet konusu ve büyüklüğüne göre 10 ile 30 gün arasında sürebiliyor.

prim sistemi

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.