EĞİTİM KONULARI

Network Satıcıları İçin Hızlı Satış

Bu eğitim network satıcıları için özel olarak tasarlanmış bir eğitim olup satış sürecinin tamamını kapsayan kompakt bir eğitimdir. Eğitim konuları içinde; ilişki başlatmak, güven kazanmak, satış hunisi, ilişki yönetimi, değer satmak, müşteri takibi, internetten ilişki geliştirmek, soru sormak, dinleme becerileri, uyum sağlamak, ihtiyaç tespiti, müşteri tiplerini tanımlamak, 90 saniyede satış, telefon araması yapmak, satınalma ipuçları, grup satışı, danışman satıcı olmak, itiraz karşılamak, indirim vermek, temel ikna teknikleri gibi konu başlıklarını içermektedir.

489676EC-EABB-4D74-8AF5-4EFB06F70A3A

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.