Yeni Makaleler

Birlikte çalışacağımız kişilerde bu özellikleri arıyoruz…

 

1. Şartlar ne olursa olsun ilkeli davranabilmeliler,

2. Sözlerini mutlaka yerine getirmeliler,

3. Başkalarının dedikodusunu yapmamalılar,

4. Çalışmalılar, vakitlerini boş işlere harcamamalılar,

5. Dini, siyasi, kültürel dogmaları reddetmeliler,

6. Sürekli kendilerini geliştirmeye çalışmalılar,

7. Bireysel farkındalıkları yüksek olmalı, geri bildirime açık olmalılar, gelişme ve ilerleme arzuları yüksek olmalı,

8. Birlikte çalıştıkları insanlara karşı saygılı olmalılar,

9. Fikirlerini seslendirmekte korkusuz ve özgür hissetmeliler,

10. Üst pozisyondakilere yalakalık yapmamalılar,

11. Biliyorum değil öğrenirim demeliler,

12. Standartları yüksek olmalı, giyimlerine, görünümlerine, konuşmalarına azami özen göstermeliler,

13. Hayattaki temel motivasyonları ilişki geliştirmek ve başarılı olmak olmalı, gücün kölesi olmamalılar,

14. Haklarını aramayı ve almayı bilmeliler,

15. İnançlarını ve önyargılarını bir tarafa bırakıp verilerle ve analitik şekilde karar vermeyi içselleştirmiş olmalılar,

16. İstikrarlı bir duygusal hayata ve oturmuş bir kişiliğe sahip olmalılar,

17. Her ortama, duruma, mekana ve koşula kolayca adapte olabilmeliler,

18. Yeni deneyimlere açık, hesaplanmış riskleri almaya hevesli ve statükonun sağladığı konfor alanından çıkmaya istekli olmalılar,

19. Kendi alanlarında en iyi %1’lik dilimde olacak kadar rekabetçi olmalılar,

20. Kendi motivasyonlarını sağlayabilmeli, denetim altında değilken de yüksek performans gösterebilmeliler,

Eğer bir iş için görüşmüşsek ve tercih edilmediyseniz veya birlikte çalışma önerinizi reddettiysem ya da ilişkimizde araya bir mesafe koymuş ve iletişimimi azaltmışsam sebebi bunlardır.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.