EĞİTİM KONULARI

Sales Up 2020 Uygulamalı Satış Eğitimi

04483AAE-D2E7-458C-9C13-460D092FC5A12020 SALES UP 48 saatlik yüz yüze uygulamalı ve tamamen performans geliştirmeye odaklı benzersiz bir satış eğitimidir. 300’den fazla eğitim slaytı ve eğitime ait 2 cilt kitap eğitimin temel dökümanlarıdır. Sektör ve şirketlere yönelik uyarlama amaçlı 14 özel uygulama, 10 Role play ve 4 vaka çözümlemesi içerir. Katılımcıları düşünmeye ve uyarlamaya iten 28 mücadele sorusu eğitim boyunca katılımcıları yönlendirir. Eğitim sonunda 50 soruluk ölçme sınavı ve sonunda başarı sertifikası verilir. Eğitim satışı öğrenmenin yöntemi, güven kazanma, soru sorma, müşteri tiplerini analiz, etkili dinleme, benzersiz değer önermesi, itiraz karşılama, indirim verme tekniği, referans alma, duygusal satış, satış hunisi ve pipeline, hikayeleştirme, grup satışı, randevu alma ve daha onlarca saha pratiği esaslı satış konularını kapsar.

Eğitimin konu başlıkları

  1. TAKTİK SATIŞ BECERİLERİ

– Satıcılığın doğası, olunur mu? doğulur mu? paradigması

– Nöro-Plastisite ve hayat boyu gelişim gerçeği

– Bilinçsiz bilgi düzeyi, öğrenmenin en ileri hali

– Alışkanlıkların gücü ve değişimin yolu

– Temel becerileri edinmenin önemi

– Bilinçli ve bilinçdışı dışı sistemlerin rolü

–  Satıcının evrimi

– Güven kazanmanın önemi

– Müşteri ilişkilerinin temeli

– Güven kazanmanın yolları

– Güven denklemi

– Anlık güvenin oluşum mekanizması

– Empatinin rolü

– İnsansılaştırma, duygusallaştırma

– Duygular ve rasyonalite arasındaki çatışma

– Fiziki ve zihinsel uyum sağlamanın önemi

– Dışa dönüklük miti

– Abartma ve gerçekçilik

– Leke etkisi

– Pazarlamada güven sisteminin inşası

– Satmak için hayati sorular

– Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi

– Bilgi küratörlüğü ve bilgi asimetrisi

– İletişim tiplerine göre müşteriler

– Soru sorma ve ihtiyaç tespiti

– Müşterilerin satın alma düğmesini bulmak

– Güçlü satış soruları

– Satış kapama soruları

– benzersiz değer önermesi

– 9 saniyede dikkat çekme

– Satışta doğaçlama

– Aktif dinleme

– Müşteri ziyaretleri ve randevu alma prensipleri

– Satış hunisi yaklaşımı

– Telefon araması tekniği

– Grup satışlarının özellikleri

– İtiraz karşılama tekniği

– Gerçek itiraz olmayan bahaneler

– Gerçek itirazlar

– Öğrenilmiş çaresizlik

– İtirazın yarattığı içsel endişelerin çözümü

– En iyi satıcılar neleri farklı yapıyor?

– Satıcıların en çok yaptıkları hatalar

– Değer nedir? Fiyat nedir?

– Değer satışı tekniği

– İndirim verme tekniği

– Referans alma tekniği

– Vücut dilinde satın alma sinyallerini okumak

  1. STRATEJİK İKNA

– Beynin karar alma sistemi

– Bilinçaltı sistemlerin satın almadaki rolü

– Kişisel imaj ve görünümün iknadaki yeri

– Kişisel özel alan

– Çevre koşullarının değişiminin iknadaki yeri

– Müşteriyi hazırlama

– Benlik tükenmesi kavramı

– Aynalama, stratejik taklitçiliğin iknadaki yeri

– Müşteri zihninde uyumu yakalamanın yolları

– Bilgi miktarının rolü

– Mizah kullanımının rolü

– Alıcılar rasyonel mi davranır? duygusal mı?

– Büyültme ve küçültme tekniği

– Para değerinin göreliliği

– Çerçeveleme prensibi

– Seçenek yaratmanın veya azaltmanın önemi

– Yavru köpek / Uyuz köpek teknikleri

– Reaktans ve reaktansın yenilmesi

– Beynin tutarlılık prensibi

– Satışta tehdit ve korku yaratmanın önemi

– Geleceği hayal ettirmek

– Zaman yasası

– Pişmanlıktan sakınma

– Hareketsizlik durgunluğu

– Kapıya ayak koyma tekniği

– Öncelikler ilkesi

– Zihni yönlendirmenin yolları

– Hipnotik şaşkınlık

– Zihinsel fiyat limitleri ve değer algısı

– Zihinsel çıpa atma eğilimi

– Batık maliyet etkisi

– Karşılıklılık yasası

– Zıtlık yasası

– Arkadaşlar yasası

– Birlik yasası

– Beklentiler yasası

– Kıtlık yasası

– Uyum gösterme yasası

– Güç yasası

– Dalgalanma prensibi

– Tüketicinin zihnini okumak

– Zihinsel devalüasyon

– Zamanın etkisi

– Hatıraları inşa etmek ve yenmek

– Hatırlatma

– Satın alma teşvikleri

– Nöro- satışın temelleri

– Satışta beden dili kullanımı

– Satışta kişisel imajın oluşturulması

– İmaj kırıcılar

– Etkili sunum yapabilmenin prensipleri

– Nöro satış

– Satışta reklamın önemi

– Satışta seks unsurunun kullanımı

– Ürün entegrasyonu

– Markanın gücü

– Somatik imleçler

– İlkel beyne ulaşmanın yolları

– Duyusal satış, satışta duyulara hitap etmenin rolü

– Dokunma bilimi, Touchology

  1. SATIŞIN DEMOGRAFİSİ VE HİZMET SATIŞI

– Satışta kadın ve erkek farkları

– Satışta genç ve yaşlı farkları

– Satışta hormonların etkisi

– Satışta hikayelerin rolü ve hikaye anlatma tekniği

– Müzakere teknikleri

– Hizmet satışının özellikleri ve farkları

– Hizmet satışında fiyatlama

– Dijital satış teknikleri

– İnternet ve sosyal medyanın gücünü kullanmak

tek vuruşta satış içerik

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.