EĞİTİM KONULARI

Sales Up 2020 Uygulamalı Satış Eğitimi

04483AAE-D2E7-458C-9C13-460D092FC5A12020 SALES UP 24 saatlik yüz yüze uygulamalı ve tamamen performans geliştirmeye odaklı benzersiz bir satış eğitimidir. 400’den fazla eğitim slaytı ve eğitime ait 2 cilt kitap eğitimin temel dökümanlarıdır. Sektör ve şirketlere yönelik uyarlama amaçlı 14 özel uygulama, 10 Role play ve 4 vaka çözümlemesi içerir. Katılımcıları düşünmeye ve uyarlamaya iten 28 mücadele sorusu eğitim boyunca katılımcıları yönlendirir. Eğitim sonunda 65 soruluk ölçme sınavı ve sonunda başarı sertifikası verilir. Eğitim satışı öğrenmenin yöntemi, güven kazanma, soru sorma, müşteri tiplerini analiz, etkili dinleme, benzersiz değer önermesi, itiraz karşılama, indirim verme tekniği, referans alma, duygusal satış, satış hunisi ve pipeline, hikayeleştirme, grup satışı, randevu alma ve daha onlarca saha pratiği esaslı satış konularını kapsar.

EĞİTİM KONU BAŞLIKLARI

1.Bölüm: Satışı öğrenmenin yöntemi
2.Bölüm: Taktik güven kazanma stratejileri
3.Bölüm: Duygusallık ve rasyonalite
4.Bölüm: İletişimin gücü
5.Bölüm: Uzmanlık ve yetkinlik
6.Bölüm: Duyusal satış
7.Bölüm: Soru sorma becerileri
8.Bölüm: Aktif dinleme
9.Bölüm: Değer satışı
10.Bölüm: Müzakere stratejileri
11.Bölüm: Satış hunisi yaklaşımı
12.Bölüm: İtiraz karşılama tekniği
13.Bölüm: Hikaye anlatma tekniği
14.Bölüm: Bilinç ve bilinçaltı
15.Bölüm: Beden dili ve kişisel imaj
16.Bölüm: Bilinçaltını etkileme yöntemleri
17.Bölüm: Müşteri direncini yenmenin yöntemleri
18.Bölüm: Temel ikna prensipleri
19.Bölüm: Satışın dili NLP

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.