EĞİTİM KONULARI, GÜNCEL, SLIDESHOW

Tüketicileri ikna eden pazarlama önermeleri yaratmanın bilimsel yöntemleri

Sektör ve şirketlere göre uyarlama anaçlı 50’den fazla uygulama içeren 12 saatlik kapsamlı bir eğitimdir. Eğitimin hedef kitlesi, pazarlama yöneticileri, reklam yazarları, sosyal medya uzmanları, satış yöneticileri ve işi ikna olan herkes diyebiliriz. İlk kez 2020 yılında yaratılan bu eğitim, ikna edici pazarlama önermelerinin yazılmasında faydalanılabilecek sosyal ve uygulamalı psikoloji alanında bilimsel olarak geçerliliği kanıtlanmış yöntemlerin pazarlama amaçlı farklı uyarlamaları üzerinde katılımcıların çalışmalarını ve bu uygulamalar sayesinde pazarlama reflekslerinin gelişmesini hedefliyor. 2963697A-8F3C-418A-B177-C006C01C6983

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.