EĞİTİM KONULARI

HİPNOTİK SATIŞ EĞİTİMİ

HİPNOTİK SATIŞ Eğitim Konusu: Satış kapama dil kalıpları Online versiyonu (3 saat) Yüz yüze versiyonu (6 saat) Hipnotik dilin özellikleri / Doğrudan ve dolaylı telkin […]

HİPNOTİK SATIŞ

Eğitim Konusu: Satış kapama dil kalıpları

Online versiyonu (3 saat)
Yüz yüze versiyonu (6 saat)

Hipnotik dilin özellikleri / Doğrudan ve dolaylı telkin cümleleri / Bilinçaltına mesaj iletmek / Temsil sistemleri / Müşteriyle dil uyumunu sağlamak / Tamamlatma / Birleştirme ve parçalama teknikleri / Paranın göreli değeri / Kazanç önerisi, kayıp tehdidi / Pozitif çerçeveleme / Seçenekleri azaltma / Pozitif ilerleme / Siz dili / Oraya bakma buraya bak tekniği / Yemleme / Kıtlık yaratma / Varsayım çerçevesi / Onaylama çerçevesi / Ayrıştırma çerçevesi / Geriye ve ileriye dönük şartlama / Kapıya ayak koyma / Kıyaslatma yöntemi / Değer sunma / Genelleme / Kural koyma / Örtülü küçümseme / Sebep sonuç bağlantısı kurma / Eylem soruları / Seçeneksiz bırakma / Aklındakini biliyorum tekniği / Çıkarım / Serbest bırakma / Otorite / İma ve gömülü telkinler / Satışı uzaklaştırma / Evet alma sistemi

SATIŞ KAPAMA DİL KALIPLARI EĞİTİMİ TEASER 2021

(*) Hipnotik Satış kitabı hediyeli

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.