Yeni Makaleler

ÇOK BAŞARILI İŞLER NASIL ÇÖKER?

1. Patron, başarılı olduğu işten kaynaklanan yüksek öz güvenle uzmanı olmadığı ve yeterli yönetim özeni gösteremeyeceği çok sayıda işe girer. Sonuç olarak bu işlere yeterli seviyede odaklanılamadığı için performans düşmeye başlar.

2. Patron kar ivmesini hızlı yükseltmek için çok iyi tanımadığı insanlarla, iş üzerinde kapsamlı incelemeler yapmadan ortaklıklar kurar. Sonuç olarak bu işlerde beklenen sonuçlar elde edilemez.

3. Patron, kendisini bu günlere taşıyan işin artık kendi kendine yürüyebileceğini düşünür ve odak noktasını dağıtır.

4. İşi başarıyla bugüne getiren yöneticileri kendisine sadık kılmak için hisse planı ve ortaklık gibi önerilerle desteklemez ve yetenekli yöneticilerin kaçmasına izin verir.

5. İşin geldiği nokta patronun risk algısının değişmesine neden olur, hep kazanabileceğini düşünür ve giderek daha düşük özkaynakla ve daha yüksek borçla iş yapma eğilimi ortaya çıkar.

6. Başarı patronun egosunun yükselmesine neden olur ve danışmanlara değer vermeme hatta kimseye danışmama eğilimi ortaya çıkar.

7. Artan iş hacmine rağmen patron kimseye güven duyamadığı için işleri delege edemez ve sonuçta artan iş yüküyle birlikte hayati konuları gözden kaçırmaya başlar.

8. Patron kendisinin yapması gereken kritik işlerle delege edilebilir işlerin ayırdına varamaz ve sonuçta çok zamanını alan ama getirisi düşük işlere boğulur.

9. Başarıyla birlikte patronun çevresini tutan ve sürekli onu pohpohlayarak harika olduğunu söyleyen insanlar türer. Bunlar doğruları söyleyen ve patronu uyarmaya çalışan insanları yıldırmaya ve uzaklaştırmaya başlar.

10. Başarı, büyüme ve kazançla birlikte politik bağlantılar önem kazanmaya başlar, bu bağlantılar daha yüksek kazanç vaadiyle ciddi taleplerde bulunmaya başlar. Bunlar reddedilecek olursa başarılı iş birtakım saldırılara maruz kalır.

11. Başarı, patronun şöhretini artırır, bu da medyanın ve birtakım sosyal çevrelerin dikkatini çeker. Bunlar hem para hem de zaman olarak patrondan taleplerde bulunurlar ve bu şekilde patronun vaktini ve kaynaklarını çalarak işe zarar verirler.

12. İş başarılı oldukça patron tüm başarıyı kendine maleder ve başarısız sonuçlar için başkalarını suçlar. Kendisini zamanında destekleyen tedarikçileri harcar, personelini değiştirir, müşterilere karşı müsamahasını kaybeder ve sonuç olarak paydaşların memnuniyeti düştüğü için iş zarar görmeye başlar.

13. İşin ölçeği çok büyümesine rağmen patron hala işi kurduğu zamanki zihinsel ölçekle para yönetimi yapmaya devam eder, sonuçta kasanın başında oturma hevesiyle asıl gelir getirici aktivitelere odaklanma vizyonunu kaybeder.

14. Başarının getirdiği ego nedeniyle kısa dönemde başarısız sonuç veren işlerde patron moral bozukluğuna uğrar ve çok çabuk kol kesmeye kalkar, sonuçta bu hamlelerle önemli maddi zararlara uğrar.

15. Önceki başarıların etkisi ile risk yönetimi konusu ihmal edilmeye başlanır. Sözleşmelere yeterli önem verilmez. Güven ilişkisine olması gerekenden fazla değer atfedilmeye başlanır.

16. Patron kendisi olmadan hiçbir şeyin yürümeyeceğine inanır. Her toplantıda bulunmak ister. Her yazışmayı görmek ister. Her ödemeyi onaylamak ister. Bunun sonucunda işler kilitlenmeye ve nihai sorumluluk patronun üstüne atılmaya başlanır.

17. Hızlanan işler patronun giderek daha fazla işe gömülmesine neden olur. İş ve özel hayat dengesini kuramadığı için işten aldığı keyif düşmeye başlar ve dolayısıyla patron işe olan ilgisini kaybetmeye başlar.

18. Başarının getirdiği ego ile patron giderek daha az dinlemeye ve daha çok konuşmaya başlar, personeline saygısı azalır, içeriden çok dışarıya kulak vermeye başlar.

19. İşin büyümesiyle birlikte patron çalışanlarına ayırdığı özel vakti azaltır, kişisel olarak onlara değer verdiğini göstermemeye başlar ve giderek çalışanlarından uzaklaşır. Bunun sonucunda da onları birer insan değil makine gibi görmeye başlar.

20. Mevcut işinde başarılı olmak patronda diğer her konuda başarılı olabileceği algısı yaratır. Bu eğilim belirli bir eğitim ve yetenek gereken yaratıcı tasarım konularına kadar uzanabilir. Patron çok fazla müdahil olduğunda çalışanlar bir süre sonra hiç bir şeye ses çıkarmamaya ve işi umursamamaya başlarlar.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.