Yeni Makaleler

PROBLEMLERLE BAŞA ÇIKMA STRATEJİLERİ

Problem çözmek ve stresle başa çıkmak için insanlar şu temel stratejileri kullanırlar;

1. Aktif çözüm stratejisi; Bu yöntemi benimseyen insanlar problemi açıkça tanımlar, olası çözüm yolları üstüne kafa yorar, gerekli veri ve bilgileri toplar, temelde problemlerin yalnızca çözüldüklerinde ortadan kalkacağına inanırlar. Problemle karşılaştıklarında geri çekilmez, tepki duymaz, bunu doğal kabul eder ve tamamen çözüm odaklı hareket ederler. Örneğin, işten atılan bir kişi kendini değersiz görüp depresyona girmek yerine bu stratejide hemen yeni iş olanakları bakacak ve bağlantılarını harekete geçirmenin peşine düşecektir. Bu stratejiyi izleyen insanlar problemleri çözmek, çevrelerinden destek almak, yetkinliklerini geliştirmek gibi aktif önlemler alırlar.

2. Duygu düzenleme stratejisi; Bu yöntemi belirleyen insanlar olumsuz ruh halinin ve stresin sebebinin problem değil o problemi zihnimizde yorumlama biçimimiz olduğunu düşünür ve problemi kendilerince olumlu şekilde yeniden çerçevelerler. Örneğin, topluluk önünde konuşma korkusunun ölümcül bir korku değil işin normal bir parçası olduğunu ve o heyecan olmazsa sahnede olmanın keyfi kalmayacağını düşünerek varolan duygularını yeniden şekillendirirler. Bu stratejiyi izleyen insanlar meditasyon, egzersiz, inanç, nefes, anda kalabilme gibi araçlardan faydalanırlar.

3. Kaçınma stratejisi; Bu yöntemi benimseyen kişiler olumsuz duygularını ve streslerini bastırarak, yokmuş gibi davranarak, reddederek mücadele etmeye çalışırlar. Örneğin, ailesi tarafından sevgi görmeyen bir kişi bu duygusunu açığa vurmak ve düzenlemek yerine böyle bir şey yokmuş gibi davranmayı seçer, sorununu bastırır ve bilinçaltına iter. İlgilerini başka bir alana yöneltmek, mesela kariyerlerine aşırı önem vermek ve aşırı çalışmak gibi taktiklerle kendilerini oyalama ve böylece asıl problemlerinden kaçınmaya çalışırlar. Bu stratejiyi izleyen insanlar ilgi alanlarını değiştirmek, kendilerini oyalamak, varolan iyi alanlara aşırı yönelmek gibi araçlardan faydalanırlar.

Bu 3 ana strateji ve onların kullandığı başa çıkma taktikleri arasında en etkili olan yöntem tabi ki aktif problem çözme stratejilerini kullanmaktır. Bu yöntemi izleyen kişiler daha kararlı, dirayetli, rasyonel ve daha başarılı insanlar olurlar.

Siz problemlerle başa çıkmakta hangi stratejiyi kullanıyorsunuz?

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.