Yeni Makaleler

ETKİLİ SATICININ İNANÇ SİSTEMİ

1. Satış becerisi, öğrenilebilir ve antrenman yaparak geliştirilebilir bir beceridir.

2. Satış başarısı kısmete değil, hedef koyma, planlama ve kararlılıkla uygulama süreçlerine bağlıdır.

3. Satışı en hızlı öğrenmenin yöntemi başkalarının hatalarından öğrenmektir. Kendi hatalarını yaparak öğrenmek en maliyetli öğrenme şeklidir.

4. Müşterilerle ilişki geliştirme ve sürdürme çabalarında teknolojiyi etkili şekilde kullanmak şarttır.

5. Satış motivasyonunu yükseltmenin en etkili yolu içsel motivasyondur. Yalnızca parasal teşvikler gibi dışsal motivasyonlarla sürdürülebilir bir satış başarısı sağlanamaz.

6. Satışları yükseltmenin yolu belirli dönemlerde yoğun faaliyet göstermek değil, belirli bir aksiyon planını zaman içinde sürekli ve sabit şekilde uygulamaktır.

7. Müşterilerle güvene ve fayda sağlamaya yönelik ilişkiler geliştirildiğinde aşırı indirimler yapılmak zorunda kalınmaz.

8. Müşterilerin problemlerine çözüm bulmak onlara satış yapabilmenin yolunu açar. Problemler satıcı için şanstır, korkulması veya kaçılması gereken olaylar değil.

9. Satıcının gelişme hızını belirleyen şey mesai saatleri içinde yaptıkları değil, mesai dışında yaptıklarıdır. Satış belirli mesai saatleriyle sınırlı bir meslek değil bir yaşam tarzıdır.

10. Şikayet etmek satışların artırılmasına fayda sağlamaz. Şikayet edilen konu hakkında düşünmek ve bir çözüm önerisi getirmek gerekir. Durumu iyileştirmeye dönük bir fikrimiz yoksa şikayet etmek yalnızca deşarj olmayı sağlar ama sorunu çözmez.

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.