Yeni Makaleler

İş hayatında tercih edilmek için hangi becerilere sahip olmak gereklidir?

İŞ HAYATINDA TERCİH EDİLMEK İÇİN HANGİ BECERİLERE SAHİP OLMAK GEREKLİDİR?

Günümüzde artık üniversite bitirmiş olmak ve yabancı dil bilmek gibi nitelikler tercih edilmek için ayrıştırıcı özelliklerden sayılmıyor, zira bu niteliklere sahip çok sayıda aday var. Diğer yandan bu nitelikler artık çağımızda ihtiyaç duyulan profesyonel yeterlilikleri de karşılamıyor. Günümüzde bir adayda aranan başlıca nitelikler şunlardır;

– Sürekli öğrenme ve gelişme isteğine sahip olması
– Kendi kendine öğrenebilmeyi bilmesi
– Kendi kendini motive edebilmesi
– Düşünsel ve kültürel olarak bir dünya vatandaşı olması
– Her türlü duruma kolaylıkla adapte olabilmesi
– Analitik düşünme becerisine sahip olması
– Esnek ve çevik çalışma modellerine uyabilmesi
– Teknolojiden en iyi şekilde yararlanabilmesi
– Problem çözmekten keyif alması
– Planlama ve önceliklendirme becerilerine sahip olması
– Öz değerlerinin farkında olması
– Gerektiğinde ölçülebilir riskleri alabilmesi
– Yaratıcı düşünme becerilerine sahip olması
– Proaktif davranış biçimini benimsemiş olması
– Hedef koyabilme ve kararlılıkla uygulayabilme becerisine sahip olması
– Pozitif düşünebilmesi ve pozitif iletişim dilini kullanabilmesi
– Bencil olmaması, başkalarına empati gösterebilmesi
– Takım oyuncusu olması

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.