SATIŞ KÜPÜ

SATIŞ PERFORMANSI YÖNETİM SİSTEMİ

Satış küpü satış performans sistemi aşağıdaki ana başlıklardan oluşur.

  1. Satıcı adaylarının seçimi: Kişilik testi / Mülakat / Role-play / Vaka çözümü / Yeterlilik sınavı / İşbaşında gözlem
  2. Satış kültürünün inşası: Kıyafet kodları / Davranış kodları / Organizasyonu tanıtım / İç kültür kodları / Motivasyon / Ekip uyumunun sağlanması
  3. Satış eğitimlerinin verilmesi: Satış eğitimi / CRM eğitimi / Ürün eğitimi / Raporlama eğitimi / Hedef eğitimi / Saha eğitimi
  4. Satış yönetiminin sağlanması: Hedef tayini / Satış aksiyonları planlama / Standartların belirlenmesi / Performans takibi
  5. Satış koçluğu: Düzenli koçluk / Aylık hedefler değerlendirmesi / Yarıyıl ve yılsonu performans değerlendirmesi
  6. Satış teşvik sisteminin kurulması: KPI bazlı hedeflerin ölçülmesi / Yetkinlik bazlı hedeflerin ölçülmesi / Prim sistemi matematik modellemesi / Dönemsel ölçüm ve geri bildirim
  7. Satış teknolojilerinin adaptasyonu: CRM sistemi adaptasyonu / Dijital lead’lerin yönetim ve takibi / Performans raporlaması
  8. En iyi uygulamaların geliştirilmesi: Soğuk arama örneklerinin geliştirilmesi / İtiraz karşılama örneklerinin geliştirilmesi / Değer önermesi örneklerinin geliştirilmesi / Fiyat müzakeresi örneklerinin geliştirilmesi / Satış kapama örneklerinin geliştirilmesi

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.