Satış Koçluğu

Eğitim Konusu: Satış ve performans koçluğu teknikleri (12 saat)

Koçluğun tanımı / İşbirlikçi koçluk modeli / Temel kabuller / Koçluk süreci / Koçun egosu / Değerler / Denge / Gündem oluşturma / Satıcının sorumluluğu / Güçlü koçluk / Başlangıç adımları / Kendini tanıma / hedeflerin belirlenmesi / Değişime karşı direnç / Dinleme / Netleştirme / Takdir / Sezgi / Gündeme bağlanmak / Soru sorma / Harekete geçirme / Kancalanma / Tavsiye / İzin isteme / Yeniden şekillendirme / Tatmin ve doyum / Büyük ve küçük gündem / Geleceği göstermek / Sıkışıklıktan çıkmak / Kendini tanıma / Satınalma deneyimi / Davranış değişimi / Başarılı satıcı profili / Octagon davranış modeli / İlişkilerin niteliği / İlişki tipleri / Ortaklık ilişkisi kurma / Konfor bölgeleri / Engeller / Soru sorma teknikleri / İtiraz karşılama / Geri bildirim verme / Geri bildirim alma / Takdir etmek / Performans değerlendirme / Çözümcü koçluk modeli / Koçtan beklentiler      / Korkularla başa çıkma / Sonuçlara takılmama / Koçluk potansiyelini sınırlayan etkenler / Yaratıcılık / Sorumluluk üstlenme / Hataları üstlenmek / Koçluk konuları / Olası engeller / 27 Uygulamalı koçluk tekniği

satis-koclugu-kursat-tuncel-satis-kupu