Satış Yönetimi Hizmetleri

  1. Satış ekibinin oluşturulması
  2. Satış operasyon sisteminin oluşturulması
  3. Satış ekibinin eğitimi
  4. Satış hedeflerinin belirlenmesi
  5. Satış prim ve performans sisteminin oluşturulması
  6. Satış takip ve raporlama sisteminin teşkili
  7. Satış noktası fonksiyonel planlaması
  8. CRM alt yapısının oluşturulması
X